Diensten 

 

Simone Medicare biedt u de volgende diensten aan:

 

-     Verhuur van Anti-decubitusmatrassen:  diverse conceptvormen.

 

-     Beheer en onderhoud: diverse conceptvormen.

 

-     Matrassencontrole

Om de kwaliteit van de basismatrassen in kaart te brengen, biedt Simone Medicare de mogelijkheid om middels een getraind team de basismatrassen te controleren. De matrassen worden tijdens een geplande sessie gecontroleerd op beschadigingen, vervuilingen, kuilvorming, zachtheid, inzet en bruikbaarheid. Als resultaat ontvangt de klant een zeer complete rapportage waarin per locatie, afdeling en bed beschreven staat welk matras wanneer vervangen zou moeten worden en waarom. Dankzij nummering is ieder matras na de controle traceerbaar. Middels de matrascontrole is het mogelijk om meerjarige investeringsplannen te schrijven omdat er advies vervangjaren weer worden gegeven in de rapportage.

 

-  Indicering:

Indicatie bij zorgvrager voor bepalen adequate product.

 

Installatie op bed

Simone Medicare wil de specialist zijn op het gebied van comfortabel zitten en liggen en wil u als klant ontzorgen. Wanneer u een matras koopt komt getraind personeel van Simone Medicare het product hoogstpersoonlijk installeren in instellen op geschikte wijzen. Hiermee wordt het personeel ontlast en zorgt Simone Medicare voor een correcte en tijdige installatie. Tevens wordt er uitleg gegeven wat te doen bij calamiteiten. Simone Medicare heeft de importantie van een goede installatie hoog in het vaandel.

 

Cliëntanalyses:

Om het proces van herstel na een decubituswond of het voorkomen van het ontwikkelen van decubitus te monitoren en te managen, worden cliëntanalyses uitgevoerd. Getraind personeel van Simone Medicare komt dan om de 6 weken bij de klant langs om de intrinsieke en extrinsieke factoren te bekijken en advies te geven betreft in te zetten Anti-decubitusmatras. Is dit systeem toereikend of kan er een goedkoper systeem ingezet worden? Ligt de client de hele dag op bed of zit zij overdag in de stoel, hoe is men daar dan beschermt tegen decubitus?

 

Systeemanalyse

Om de kwaliteit van de systemen te bewaken, komt getraind personeel van Simone Medicalre om de 6 weken een controle doen op diverse punten. Deze controle is gericht op behoud van het systeem en tevens ter controle van instellingen om te voorkomen dat u als klant storingen krijgt. Uit de systeemanalyse kan een advies volgen om het systeem te vervangen in verband met reiniging of reparatie. Zo bent u ervan verzekerd dat het systeem in goede staat is.

 

Klinische les:

Simone Medicare biedt een klinische les aan de verzorgende en verpleegkundigen. Tijdens deze les worden de basisprincipes van decubitus besproken en worden een aantal “tips en tricks” en “do’s en dont’s” gedeeld om decubitus te voorkomen of te genezen. Tevens worden de meest recente richtlijnen besproken en wordt in kaart gebracht hoe veel decubitus nu eigenlijk kost. Middels deze les zal het personeel meer alert worden op het signaleren en voorkomen van decubitus

           

Productdemonstratie

Wanneer een organisatie informatie over producten wenst, dan biedt Simone Medicare een product demonstratie om het personeel te informeren over de producten. Middels een presentatie, flyers en productkaarten kan het personeel na de training zelfstandig het product bedienen. Een belanrijk onderdeel om onnodige storingen of calamiteiten te voorkomen.

Recente Tweets